อะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์

ตัวอย่างชิ้นงานที่ทางเราได้ผลิตและสั่งผลิตภัณฑ์จากตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ

Cover Engine

 

Cover Engine

 

Cover Engine

 

Lever Assy

 

Box Battery

 

Ashtray