ระบบจัดการคุณภาพ

เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศ
ทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

 

IATF 16949 : 2016