ตัวอย่างงาน

ชิ้นงานที่บริษัทผลิตให้กับลูกค้าตามคำสั่งซื้อ ได้ถูกต้องและรวดเร็ว
อย่างมีประสิทธิภาพสูง

 

 

อะไหล่ชิ้นส่วนจักรยานยนต์


 
ประกอบไปด้วย PROTECTOR MUFFLER,

GRIP COMP / GRIP L,CHAIN CASE เป็นต้น

 

 

 

อะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์


 
ประกอบไปด้วย Cover Engine,Lever Assy

Ashtray เป็นต้น

 

 

 

เครื่องใช้ไฟฟ้า


 
ประกอบไปด้วย เครื่องกลั่นน้ำ,หม้อตุ๋น

เตารีด,เครื่องอุ่นไฟฟ้า เป็นต้น

 

 

 

เครื่องยนต์อเนกประสงค์


 
ประกอบไปด้วย Weight-Zlo,Oil filters

Power engine,Insulator Power engine