ตัวอย่างงาน

บริษัทฯ ได้เริ่มจากการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ปั้มโลหะ การขึ้นรูปพลาสติก งานเคลือบพ่นสี รวมไปถึงการผลิตสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า "อีเล็คเวิลด์"

อะไหล่ชิ้นส่วนจักรยานยนต์

ประกอบไปด้วย COWL R/L,
GRIP COMP / GRIP L

อะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์

ประกอบไปด้วย Cover Engine,Lever Assy,Ashtray,Insulator Power engine เป็นต้น

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ประกอบไปด้วย เตารีด,
เครื่องกลั่นน้ำ,กระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์ ,หม้อตุ๋น,เครื่องอุ่นไฟฟ้า เป็นต้น

เครื่องยนต์อเนกประสงค์

ลูกค้าได้มีการสั่งผลิตสินค้ากับทางเรา ประกอบไปด้วย Weight-Zlo,Lever Assy ,Insulator Motorcycle เป็นต้น


เทคโนโลยี

บริษัทฯได้เจริญเติบโตและขยายธุรกิจการผลิตแบบควบวงจร โดยเริ่มจากการออกแบบแม่พิมพ์ปั้มโลหะ การขึ้นรูปพลาสติก งานขึ้นรูปโลหะแผ่นและกลึงโลหะ
งานเคลือบพ่นสีพลาสติก

การผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูป

การเตรียมผิวและขนาดของวัตถุดิบโลหะ ด้วยเครื่องจักร Grinding Machine แล้วนำไปกัดโลหะด้วยเครื่อง CNC แล้วนำเข้าขบวนการต่อเนื่อง

การฉีดพลาสติกขึ้นรูป

บริษัทฯ มีเครื่องฉีดพลาสติก Injection Molding Machice ที่มีหลากหลายขนาดตั้งแต่ 50 - 900 ตัน clamping force เพื่อรองรับการผลิต

งานปั้มโลหะขึ้นรูป

การขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีระบบ AC servo Motor เพื่อสร้างความเสถียรภาพของระบบเคลื่อนที่สม่ำเสมอและแม่นยำ

กระบวนการผลิตชิ้นงานสี

ปัจจุบัน เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านงานเคลือบพ่นสีพลาสติกแบบ 1K และ 2K งานซิลค์สกรีนและ tempo ซึ่งสามารถผลิตชิ้นงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ประกอบชิ้นส่วนจักรยานยนต์

งานประกอบชิ้นส่วน COMPONENT PART มีทั้งแบบ Cell line ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญการประกอบชิ้นส่วนแบบ 1 ต่อ 1 อย่างพิถีพิถัน

ประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

งานประกอบชิ้นส่วน COMPONENT PART มีทั้งแบบ Cell line ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญการประกอบชิ้นส่วนแบบ 1 ต่อ 1 อย่างพิถีพิถัน

นโยบายบริษัท

บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด ตระหนักดีว่าทุกคนต่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเองอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนอันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการทำงานและการอยู่ร่วมกัน

01
มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อก้าวสู่มาตรฐานชั้นเลิศในระดับสากล 
02
ความรวดเร็วในการทำงาน สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ร่วมงานและลูกค้า
03
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่สม่ำเสมอ
04
มุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายสิ่งแวดล้อม
05
มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  ตรงต่อเวลา สินค้ามีคุณภาพ
06
มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า