ประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

งานประกอบชิ้นส่วน COMPONENT PART มีทั้งแบบ Cell line ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญการประกอบชิ้นส่วนแบบ 1 ต่อ  1 อย่างพิถีพิถันและแบบสายพานการผลิตที่ต้องมีการประกอบชิ้นส่วนมากกว่า 1 ชิ้นในตัวสินค้าเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ