ติดต่อเรา

 
 

• สำนักงาน 1 : เลขที่ 99 หมู่ 7 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18
   ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

• โทรศัพท์ :+66 2337 1321 ฝ่ายการตลาดต่อ 1143

 

• มือถือ : +66 9 5593 5858 ฝ่ายการตลาดคุณสมชาย

 

• โทรสาร : +66 2337 1523

 

• Email : mk@nycthai.com,mgr.marketing@nycthai.com

 
   
   
 

• สำนักงาน 2 : เลขที่ 99/98 หมู่ 7 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18
   ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

โทรศัพท์ : +66 2740 7891

 

• โทรสาร : +66 2740 7890

 
 

 

   
   
 

แผนที่การเดินทาง