ติดต่อเรา

   
   
     
 

• สำนักงาน 1 : เลขที่ 99 หมู่ 7 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18
   ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

• โทรศัพท์ : 02 337 1321-3 ฝ่ายการตลาดต่อ 1143,1141

 

• โทรสาร : 0-2337-1523

• Email : mk@nycthai.com,sales@nycthai.com

 

 

 

 

 
 
 

 
     
 

• สำนักงาน 2 : เลขที่ 99/98 หมู่ 7 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18
   ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

• โทรศัพท์ : 0-2740-7891 ถึง 3

 

• โทรสาร : 0-2740-7890

   
 

 

   
     
   
   
 

แผนที่การเดินทาง