ประวัติบริษัท

       
     
 

บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวมีพื้นที่เพียง 25 ตารางเมตร ทำการผลิตอัดขึ้นเป็นรูปเบเกอร์ไลท์เพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่โรงงานทั้งหมด 12,900 ตารางเมตร แยกเป็น 2 โรงงานคือ โรงงานที่อำเภอบางพลี สมุทรปราการ และที่อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบเกอร์ไลท์ ปั๊มขึ้นรูป งานกลึง งานพ่นสี งานสกรีน รวมถึงการประกอบ ชิ้นส่วนยานยนต์และการประกอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งขั้นตอนต่างๆสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้อย่างดี

 
     
 

ด้วยความพร้อมของบริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยลูกค้าหลักของเราคือ บริษัท ไทยฮอนด้า เมนูแปคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ จำกัด, บริษัท นิชชินเบรคประเทศไทย จำกัด, บริษัท วิสทีออนประเทศไทย จำกัด และบริษัททั่วๆไปอีกหลายบริษัท

 
 

ก่อตั้งและจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
นำยงไฟเบอร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2524

ขยายกำลังการผลิตโดยเพิ่มพื้นที่การทำงานเป็น
588 ตารางเมตรโดยเปลี่ยนจากการอัดเป็นการฉีด

ขยายการผลิตสร้างโรงงานใหม่และได้จดทะเบียน
เปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท

ย้ายโรงงานมาอยู่ที่ใหม่และเริ่มดำเนินการ
ผลิตในเดือนพฤศจิกายน

ขยายการผลิตเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

ก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 1 โรงงานในเขตพื้นที่สมุทรปราการ
มีเนื้อที่ขนาด 4,000 ตารางเมตร

 

การดำเนินธุรกิจ

       
     
 

ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า นับเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ประกอบที่มีชื่อเสียง ด้านอุตสาหกรรม การผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทันสมัย และการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในการสั่งผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นทุกปี