ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ประจำปี 2563

ภาพบรรยายกาศภายในบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ ประจำปี 2563