งานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2563

ภาพบรรยายกาศภายในบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมกินเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2563