อบรมดับเพลิงประจำปี 2562

ภาพบรรยายกาศภายในบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงประจำปี 2562