ทำบุญครบรอบ 39 ปี

ภาพบรรยายกาศภายในบริษัทได้จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 39 ปี