ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ประจำปี 2562

ภาพบรรยายกาศภายในบริษัทได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562