งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2562

บรรยายกาศภายในบริษัทได้จัดงานเลี้ยงประจำปี 2562