กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

รูปภาพการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด