กิจกรรมทำบุญปีใหม่

ภาพบรรยายกาศการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่