กิจกรรมซ้อมดับเพลิง

ภาพกิจกรรมการซ้อมดับเพลิงประจำปีภายในบริษัท