กิจกรรม 5 ส.

ภาพบรรยายกาศในการทำงานของพนักงานที่ร่วมมือ ร่วมใจกันทำความสะอาดบริษัท