ประกอบชิ้นส่วนจักรยานยนต์

งานประกอบชิ้นส่วน COMPONENT PART มีทั้งแบบ Cell line ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการประกอบชิ้นส่วนแบบ 1 ต่อ 1 อย่างพิถีพิถัน และแบบสายพานการผลิตที่ต้องมีการประกอบชิ้นส่วนมากกว่า 1 ชิ้นในตัวสินค้าเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ