ข่าวและความเคลื่อนไหว

ประมวลภาพการมาเยี่ยมชมโรงงานและออดิต