อะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์

ตัวอย่างงานที่ทางเราได้ผลิตจากการสั่งผลิตภัณฑ์จากลูกค้าตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อจากทางเรา

Cover Engine

Cover Engine

Cover Engine

Lever Assy

BOX BATTERY

Ashtray