ตัวอย่างงาน

เป็นชิ้นงานที่บริษัทผลิตให้กับลูกค้าตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า ได้ถูกต้องและรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบไปด้วย PROTECTOR MUFFLER,
GRIP COMP / GRIP L,CHAIN CASE

ประกอบไปด้วย Cover Engine,Lever Assy,Ashtray

ประกอบไปด้วย เครื่องกลั่นน้ำ,หม้อตุ๋น,
เตารีด,เครื่องอุ่นไฟฟ้า

ประกอบไปด้วย Wieght-Zlo,Oil filters,
Power engine,Insulator Power engine