นโยบายคุณภาพ

บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านการผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์และจักรยานยนต์ โดยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมีความมุ่งมั่นจะดำเนินกิจกรรมเพื่อคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ โดยมีการไว้วางใจจากลูกค้าที่มีมาตลอด 30 ปี