การผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูป

การเตรียมผิวและขนาดของวัตถุดิบโลหะ ด้วยเครื่องจักร Grinding Machine แล้วนำไปกัดโลหะด้วยเครื่อง CNC แล้วนำเข้าขบวนการต่อเนื่องด้วย เครื่อง EDM ที่ต้องเก็บรายละเอียดทั้งผิวโลหะและรูปร่างที่ใช้ electrode เป็นตัวตัดเฉือนชิ้นงานจนได้รูปชิ้นงานคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการผลิต

Machining Center (CNC Mill )


สามารถเคลื่อนที่พร้อมกันทั้ง 3 แกน ถูกออกแบบให้เหมาะสม
สำหรับงานผลิตแม่พิมพ์ ตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงระดับกลาง

เครื่อง CNC WIRECUT


เป็นการขึ้นรูปด้วยการใช้ลวดไฟฟ้าตัดให้เป็นรูปต่างๆ
เหมาะกับงานที่ต้องการเก็บรายละเอียดมุมและขอบงาน

เครื่อง EDM CNC


เป็นการขึ้นรูปด้วยการกระแสไฟฟ้าช็อต ผ่านตัวนำไฟฟ้า
ซึ่งตัวนำไฟฟ้าก็จะมีลักษณะที่ตรงกับรูปร่างชิ้นงานที่ต้องการ

เครื่องเจียระไนกลมและราบ


การแปรรูปวัสดุด้วยการขัดสีด้วยคมตัด
ที่เป็นวัสดุแข็งและขึ้นรูปเป็นฟอร์มต่างๆ