เครื่องใช้ไฟฟ้า

การผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า "อีเล็คเวิลด์" ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี