การดำเนินธุรกิจ

ผลิตและจำหน่าย
อะไหล่รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
นับเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ประกอบ
ที่มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรม
การผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทันสมัย
และการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์
ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง
ของบริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นทุกปี