<-:บริษัทนำยงอุสาหกรรมเคมีจำกัด:->
เปลี่ยนรูปภาพ
ทำบุญวันสงกรานต์ 2556
บริษัทนำยงค์อุสาหกรรมเคมีจำกัดได้จัดพิธีทำบุญวันสงกรานต์ประจำปี2556เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต