<-:บริษัทนำยงอุสาหกรรมเคมีจำกัด:->
เปลี่ยนรูปภาพ
อบรมดับเพลิงประจำปี 2556
บริษัท นำยงอุตสหกรรมเคมี จำกัด ได้จัดการอบรมดับเพลิงประจำปี 2556 เพื่อซ้อมแผนอพยพหนีไฟและช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น