<-:บริษัทนำยงอุสาหกรรมเคมีจำกัด:->
เปลี่ยนรูปภาพ
ลูกค้าเยี่ยมชมบริษัท
คุณ สมชาย อโณทัยยืนยง ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทพาลูกค้าเยี่ยมชมภายในของบริษัท