<-:บริษัทนำยงอุสาหกรรมเคมีจำกัด:->
เปลี่ยนรูปภาพ
มาตราการป้องกันน้ำท่วม
บริษัทนำยงค์อุสาหกรรมเคมีจำกัดได้จัดทำมาตราการป้องกันน้ำท่วมเพื่อป้องกันน้ำท่วมใหญ่