<-:บริษัทนำยงอุสาหกรรมเคมีจำกัด:->
เปลี่ยนรูปภาพ
งานเลี้ยงปีใหม่ 2556
บริษัท นำยงอุตสหกรรมเคมี จำกัด จัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 ที่ร้านหมูยิ้ม บรรยากาศเติมไปด้วยความสนุกสนาน