<-:บริษัทนำยงอุสาหกรรมเคมีจำกัด:->
ออนไลน์ :
1
วันนี้ : 3  
เดือนนี้ : 393  
ปีนี้ : 1,157  
รวม : 51,183  
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
Untitled Document
EN   
 ประวัติความเป็นมาของบริษัทของบริษัท
 2524 - ก่อตั้งและจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำยงไฟเบอร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2524
 2527 - ขยายกำลังการผลิตโดยเพิ่มพื้นที่การทำงานเป็น 588 ตารางเมตรโดยเปลี่ยนจากการอัดเป็นการฉีด
 2531 - เตรียมขยายการผลิตเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโดยซื้อพื้นที่ที่ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 18
เพื่อสร้างโรงงานใหม่และได้จดทะเบียนเปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดนำยงไฟเบอร์เป็นบริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2531
 2533 - ย้ายโรงงานมาอยู่ที่ใหม่และเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนพฤศจิกายน
 2537 - ก่อสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงงานใช้เป็นโรงงานฉีดพลาสติกและเบเกอร์ไลท์ โดยเฉพาะมีพื้นที่ 2,880 ตารางเมตร
 2540 - เตรียมขยายการผลิตเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโดยซื้อพื้นที่ที่ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 42 ใจเขตจังหวัด ฉะเชิงเทรา เพื่อย้ายไลน์การผลิตของงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
 2542 - ก่อสร้างอาคาร เพิ่มขึ้นอีกที่โรงงานฉะเชิงเทราใช้เป็นอาคารไลน์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และอาคารที่ใช้เป็นโรงฉีดอลูมิเนียมพร้อมกับได้ย้ายฐานการผลิตไปที่แห่งใหม่และเริ่มทำการผลิตเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543
 2545 - ก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงงาน ในโรงงานที่สมุทรปราการ ใช้เป็นอาคารสำหรับโรงงานปั๊มโลหะงานกลึงออโตเมติก และงานฉีดพลาสติกที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่มีเนื้อที่ขนาด 4,000 ตารางเมตร
 2548-ขยายกิจการโดยจดทะเบียนในนาม บริษัท เอ็น วาย ซี ออโตพาร์ท จำกัด  เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 เพื่อดำเนินกิจกรรมรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์
 2549-สร้างโรงงานใหม่ในนาม บริษัท เอ็น วาย ซี ออโตพาร์ท จำกัด บนเนื้อที่ขนาด 16,320 ตารางเมตร ที่ ถ.บางนา-ตราด ก.ม. 18
 2550-ทำการผลิตเพื่อส่งมอบในนาม บริษัท เอ็น วาย ซี ออโตพาร์ท จำกัดเริ่มต้นด้วยการฉีดพลาสติกและงานประกอบชิ้นส่วน ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมา
  หน้า2  
   
   
   
 
Previous Previous